Colors - Shapes - Dimensions The 21st century Zen-Shiatshu


שנה ג' היא שנת השיא של הלימודים ומובילה לקבלת תעודת מטפל בכיר.
היא כוללת העמקה של הידע התיאורטי וחזרה על החומר שמתפתח כל העת, אלו יאפשרו הטמעה ושליטה טובות יותר במרחב העצום של החומר הנלמד.

נלמד את הפרקים היסודיים והחשובים ברפואה הסינית הקלסית מצד אחד וכן תובנות פורצות דרך על הקשר בין הטיפול ותורת הקוונטים.

לאחר שמהלך שנה א' וב', באמצעות הדרך המתפתחת של Iro Shiatsu, תגיעו לאיכות נדירה באבחנה במגע באמצעות שיטת האבחון בצבעים, נלמד איך הדברים הולכים ונטמעים בתוכנו, נלמד להטמיע את הרוח בחומר, ולהפוך את דרכנו כמטפלים למסע ודרך חיים.

נעבור פרקים של קליניקה מודרכת אחת ל 3 שבועות, עם מטופלים שמגיעים לטיפול בשיעורים עצמם וננתח  את הטיפולים, לאחר לכתם.

בסוף שנה ג' תקבלו תעודת מטפל בכיר.