Colors - Shapes - Dimensions The 21st century Zen-Shiatshu


שנה זו היא שנת הליבה של לימודי ה Iro-Shiatsu !
נלמד בה את כל הממדים החדשים והמרגשים, שמאפשרים לנו לטפל בהתאמה לתדרים של המאה ה 21.
שנה זו יכולה להוות יחידת לימוד עצמאית למי שכבר למד/ה שיאצו או זן-שיאצו.

רשימת המתנות (החלקית)  אותן נקבל במהלך השנה השנייה ללימודי Iro Shiatsu:

אנטומיה של גוף/נפש:
ההיבט הנפשי ורוחני של כל איבר (על פי הרפואה הסינית ומקורות נוספים) - הרחבת התאוריות שנלמדות בשנה א'.

הכרות עם מערכות המרידיאנים:
- מערכות המרידיאנים הסיניות הקלאסיות
- מערכת המרידיאנים של מסונגה
- מערכת תת-המרידיאנים של ריוקו אנדו
- מערכת אזורי הרוחב (Zones) של סוזוקי.

Iro-Shiatsu:
- אופן השימוש במערכות אלו במקביל, והאפשרויות האינסופיות ששילובן יוצר בטיפול.
- מערכת תבניות האור והגאומטריות שפותחו ב Iro Shiatsu

כלים אנרגטיים מתקדמים:
שימוש בתבניות האור, שדות ומרחבי ריפוי, מרידיאני על, מרידיאנים חיצוניים ועוד.

פרקטיקום:
כיצד מיישמים את השפע ובוחרים טיפול במדויק - נביא את ההתנסויות שלכם מהבית לכיתה ונחקור אותם יחד.
נלמד לעבוד בדרך מינימליסטית, דרך הזן, המאפשרת גישה למרחבים אינסופיים. זהו תהליך המאיץ את החיבור עם האינטואיציה הפנימית.
התנועות שלמדנו בשנה א' יהפכו לריקוד ויאפשרו כניסה אל מימד "אי העשייה האקטיבית".

טכניקות של מאסטרים:
טיפול מרחוק ,עבודה עם גבישי קוורץ.

מפגשים בטבע – במהלך שנת הלימודים, נצא לשני סופי שבוע בטבע.
השילוב של הנוף הפתוח, ההימצאות בחבורה אורגנית בשילוב עם עבודת עומק, מייצר אפקט פנימי עמוק, שילך איתכם לכל מקום לאורך זמן רב.

שנת לימודים מורכבת מ 32 מפגשים בני 5 שעות אקדמיות כל אחד וכן שני סופ"ש בטבע בהם נלמד 15 שעות אקדמיות בכל אחד.

לפני תחילת לימודים אערוך עם כל תלמיד/ה מפגש אישי טיפולי/חוויתי שכלול בשכר הלימוד.


ימי הלימוד בשנת 2019 - 2020:
ימי ד' - 09.30-13.30 - בגן השומרון