התכנים הלימודיים


Iro Shiatsu הנה דרך שפותחת אופקים חדשים בתחום הריפוי במגע.
היא לוקחת אותנו צעד-צעד אל השדות האנרגטיים בהם קיים הכל - בהווה, בעבר ובמקום בו התחילה מחלה.
אופן הריפוי מתאים למאה ה 21 בתדריו ובאנרגיה שלו - הטיפול מתבצע ומתבסס על עבודה מתוך כוונה.
בשיטה זו אנו לומדים לבנות צורות המשולבות זו בזו וליצור איתן חיבור לכל מרידיאן, לצבע ולצורה הייחודים שלו.

הגישה הזו עוברת כחוט השני בכל מהלך הלימודים, כבר החל מהיום הראשון.
אנו מתרגלים כל הזמן את היותנו שדה אנרגטי, לומדים לחוש את השדה הזה ולהפעיל אותו בדרכים ייחודיות
 המועברות באמצעות הכוונה שבמגע. בכך אנו יוצרים הקרנה על המרחב כולו, בהתאם למה שנחוץ בטיפול.

Iro Shiatsu - הינו ריפוי במימד אחר.

הלימודים מתקיימים במספר אופנים: